Beszámolók

A 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 28. § (1) bekezdése értelmében a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. (Cnytv.) 39. § (1) bekezdése a közzététel módjára vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy a beszámolót az OBH részére kell megküldeni. A honlappal rendelkező civil szervezetek ezen felül a beszámoló honlapon történő elhelyezésére is kötelesek.

 

2012

A Föld Napja Alapítvány 2012. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2012. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2013

A Föld Napja Alapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2013. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2014

A Föld Napja Alapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2014. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2015

A Föld Napja Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2015. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal