POP-vegyületek

Nehezen lebomló, a környezetben és a szervezetben hosszú ideig megmaradó szerves vegyületek (persistent organic pollutants, POP). Mérgező, főként aromás klórozott szénhidrogén-származékok. A lassan lebomló, zsírban oldódó vegyületek hosszan a szervezetben maradhatnak, a policiklusos aromás szénhidrogének felezési ideje több évtized lehet, de a vizeket szennyező gyengébb atraziné is több év. Gyártásukat, felhasználásukat ma már tiltások, szigorú határértékek korlátozzák. Ennek ellenére kimutathatók az anyatejben, a ma születettekben, a zsírszövetekben. Ártalmasak az egészségre, a táplálékláncon át felhalmozódnak, és a levegőből, az élelmiszerekből, az ivóvízből az emberi szervezetbe jutva rákkeltők lehetnek. Az ENSZ Környezetvédelmi Bizottsága a POP-vegyületeket felhasználásuk szerint három csoportba sorolta: rovarirtók [aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol (HCB), klórdán, mirex, toxafén]; ipari termékek: [hexaklór-benzol (HCB), poliklórozott bifenilek (PCB-k)] és ipari melléktermékek [poliklórozott bifenilek (PCB), poliklórozott dibenzo-dioxinok (PCDD-k), poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-ek)]. A dioxinok közé tartozó poliklórozott dibenzo-dioxinok (PCDD-k) és a furánokként emlegetett poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-ek) is POP-vegyületek.

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti lebomlásnak hosszú ideig ellenállnak, az élőlények szöveteiben pedig felhalmozódnak (bioakkumuláció).