REACH-rendelet

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Információs Szolgálatának honlapján hasznos információkat, dokumentumokat és segédanyagokat talál az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályával, a REACH-rendelettel és annak végrehajtásával kapcsolatban.

A 2007 óta érvényben lévő uniós vegyianyag-szabályozás az európai fogyasztóknak biztosítja azt a jogot, hogy a REACH uniós jogszabályra hivatkozva tájékoztatást kérjenek arról, hogy megtalálható-e bármely vegyi anyag a „helyettesítendő, különös aggodalomra okot adó anyagok” közül egy adott termékben vagy annak csomagolásában. Kérelmünkhöz a mintalevelet itt letölthetjük.

A REACH célja, hogy körülbelül 2020-ig bevizsgálják a leggyakrabban használt 30 000 anyagot, és a legveszélyesebbeket korlátozzák. Az évi egy tonna feletti mennyiségben használt vegyi anyagokat a gyártónak/importálónak részletesen meg kell vizsgáltatni; bizonyítania kell, hogy az adott anyag nem káros az egészségre és a környezetre.

A vegyi anyagok használatából adódó egészségügyi és környezetvédelmi kockázatok folyamatos növekedése a jogi szabályozások szigorodását hozta. Az Európai Unió egymás után alkotja meg a különböző vegyi anyagok engedélyezését és használatát szabályozó rendeleteket és irányelveket.