A világ helyzete 2001

Ismertető

Kiadó: Föld Napja Alapítvány

Kiadás éve: 2001

Formátum: B/5, 296 oldal

Ár: 1200 Ft. Elfogyott.

(A könyv árával az alapítvány nonprofit tevékenységét támogatja.)

Az 1975-ben független intézetként alakult washingtoni Worldwatch Institute (Világfigyelő Intézet) díjnyertes kutatócsoportja ismét nagyító alá veszi a világ előtt álló legnehezebb feladatot: hogyan építhetünk föl egy környezeti szempontból fenntartható gazdaságot.

Ajánló

Az 1975-ben független intézetként alakult washingtoni Worldwatch Institute (Világfigyelő Intézet) díjnyertes kutatócsoportja ismét nagyító alá veszi a világ előtt álló legnehezebb feladatot: hogyan építhetünk föl egy környezeti szempontból fenntartható gazdaságot.

A Jeges-tenger jégtakarójának elvékonyodásától a kétéltűek pusztulásáig, a közlekedés hatásaitól az adósságválságig A világ helyzete 2001 feltárja, hogy az utóbbi évtized gazdasági fellendülése milyen károkat okozott a természeti rendszerekben. A környezet pusztulásának egyre szemmel láthatóbb bizonyítéka csupán a jéghegy csúcsa – sokkal súlyosabb probléma az országok közötti és azokon belüli egyre növekvő gazdasági és jövedelmi egyenlőtlenség, amely hatalmas társadalmi feszültségekhez vezet, és megerősíti a változás igényét. A szerzők érvelése szerint vannak olyan utak, amelyeken gyorsan haladhatunk a környezet javítása és 6 milliárd ember szükségleteinek kielégítése felé.

 

Az Élet és Tudomány
A világ helyzete 2001 című könyvről
Címlapjának felirata szerint a washingtoni Worldwatch Institute által kiadott A világ helyzete sorozat 2001. évi kötete több mint 1 millió példányban jelenik meg a világon. A fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról szóló jelentés tehát a legnagyobb példányszámú kiadványok sorába emelkedett.
A sorozat a Föld Napja Alapítvány kiadásában magyarul is sok éve olvasható, s hazánkban is nő iránta az érdeklődés. A 294 oldalas kötet 10 tanulmánya sorjában olyan égető témákat érint, mint az észak–dél, gazdag–szegény ellentét, a talajvízszennyezés, az éhezés, a kétéltűek pusztulása, a szén alapú energiatermelés válsága, a közlekedés jobbítása (ez utóbbiból vettünk át egy részletet az Élet és Tudomány múlt heti számában – A szerk.), a természeti katasztrófák elhárítása, az adósságválság, a környezeti bűnözés és fenntartható világra való áttérés.
A tanulmányok feltárják, hogy a XX. század utolsó évtizedének gazdasági fellendülése milyen hatalmas károkat okozott a természeti rendszerekben. De még ez a pusztítás is eltörpül az országok közti növekvő egyenlőtlenség táplálta feszültségek, illetve ezek esetleges következményei mellett. Mindezek két irányból: társadalmi és környezeti oldalról vetik fel a változtatás sürgető szükségét. Aki kíváncsi arra, hogy a nemzetközi hírű szerzőgárdának mi a véleménye e változások esélyéről, az olvassa el A világ helyzete sorozat 2001. évi kötetét is.
(B. Z.) (Élet és Tudomány, 2001/23., 723. old.)

 

Tartalom

1. Christopher Flavin: Gazdag bolygó, szegény bolygó
Mese a két világról; A határok feszegetése; Ragadjuk meg a pillanatot!; Észak és Dél találkozása

2. Payal Sampat: A talajvízszennyezés leleplezése
A talajvíz értéke; A rejtett válság nyomában; A nitrogén lassú térnyerése; Frissen csapolt peszticid; Az illékony szerves vegyületek áthatolóképessége; A természetes szennyezők veszélye; Irányváltás

3. Lester R. Brown: Az éhezés gyökeres felszámolása
Éhség-jelentés: helyzet és kilátások; A föld termékenységének növelése; A víz termelékenységének növelése; A fehérjegazdálkodás átalakítása; Az éhezés gyökeres felszámolása: a legfontosabb lépések

4. Ashley Mattoon: Miért pusztulnak a kétéltűek?
Miért épp a kétéltűek?; A halálon túl; Szemléletváltozás a tudományban; A kétéltűek védelme

5. Seth Dunn: Az energiatermelés széntelenítése
Az éghajlati kényszer; A szilárdtól a folyékonyon át a légneműig; Az energiaintenzitás javítása; A fosszilis energiahordozók után; A hidrogénkorszak küszöbén; Teljes széntelenítés

6. Molly O'Meara Sheehan: Jobb választékot
a közlekedésben A szánkótól a sugárhajtású repülőgépig; A közlekedés jelenlegi tendenciái; A mobilitás ára; A levegő megtisztítása; A választék bővítése; Az akadályok okai

7. Janet N. Abramovitz: Természetellenes katasztrófák elhárítása
A katasztrófák számbavétele; Ökológiai sérülékenység; Társadalmi sérülékenység; A katasztrófák politikája és pszichológiája; Rugalmasság a természetben és a közösségekben

8. David Malin Roodman: Az adósságválság megszüntetése
A válság ára; A jubileum éve; Adósságtörténelem; Az adósságválság forrásai; Alkalmazkodás a valósághoz; Hitelezés, fejlesztés és felelősség

9. Hilary French és Lisa Mastny: A nemzetközi környezeti bűnözés megfékezése
Az egyezmények összképe; Veszélyeztetett fajok; A szemétlerakás kordába szorítása; Légköri támadások; A szavaktól a tettekig

10. Gary Gardner: Hogyan térjünk át gyorsabban a fenntartható világra?
A változás anatómiája; Az alapok megerősítése: a civil társadalom szerepe; A kereskedelem zöldülése: a vállalatok szerepe; Szövetségek kiépítése: a kormány szerepe; A kulturális fejlődés felgyorsítása